Ela Minus – Residency 2021-09-10 tracklist / playlist


Ela Minus – Residency 2021-09-10 tracklist:
upsammy – Metallic
Ela Minus – El Cielo No Es De Nadie (Extended Mix)
Willow – Squirrel City
Ela Minus & Kae Tempest – Free Fall Piano / Hold Your Own
Sofia Kourtesis – La Perla
Ela Minus – Megapunk (Sofia Kourtesis Remix)
Elkka – Burnt Orange
Luca Duran – Metal Parce
Fauna Extinta – Century Of Solitude
Verraco – Unreleased
Koreless – Agor
Raton Perez – Nunca Has Leido Scopolovski?
Oneohtrix Point Never – I Don’t Love Me Anymore
1995 Epilepsy – Get 2 Kno